We are Their Choice

Azzaro - Beograd

Poslovni objekat na kome smo sa pretprogramiranim kontrolerima Synco 700(low cost varijantom) pustili u rad sisteme KGH i izvršili integraciju istih na centralni sistem.